Nič več davčnih blagajn za društva

Category: Splet

Od sobote, 4. 6. 2016, naprej društvom in nepridobitnim organizacijam ni potrebno izdajati davčno potrjenih računov, če s takšno dejavnostjo ustvarijo največ 5 tisoč evrov letnega prometa.
Omenjeno seveda velja, če blaga ali storitev ne prodajajo davčnim zavezancem.

V primeru, da te organizacije ali društva vseeno dosežejo dobiček, morajo tega nameniti za nadaljnje delovanje organizacije.

Kaj pa članarine?

Te v omenjeni znesek niso vštete, saj v tem primeru ne gre za prodajo blaga oz. storitev.
Če pa društvo ali nepridobitna organizacija ne izpolnjuje katerega izmed predpisanih pogojev, pa mora še naprej izdajati davčno potrjene račune.

Vsi pogoji pa so dostopni tudi na spletni strani Finančne uprave RS: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Novice/2016/Sprememba_PZDDV.pdf

«